Menu
A+ A A-

Campania de informare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală “Fonduri europene pentru mediul rural” Recomandat

PNDR PNDR

Campania de informare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală “Fonduri europene pentru mediul rural” a debutat miercuri, 2 februarie 2011 şi se va desfăşura pe parcursul a cinci luni.

Scopul campanile este de a conştientiza publicul interesat din mediul rural asupra oportunităţilor de finanţare oferite de PNDR. Abordarea acestei acţiuni naţionale va fi una diferită, fiind axată pe informarea potenţialilor beneficiari, mai ales pe informarea asupra aspectelor practice pentru întocmirea unor proiecte de succes, potrivit unui comunicat al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

 

Campania de informare este alcătuită din mai multe niveluri de interacţiune cu publicul. Astfel, un prim nivel îl constituie întâlnirile cu grupuri mici de locuitori ai satelor, abordare de tip kitchen table, prin care aceştia îşi vor prezenta ideile de proiecte şi vor primi îndrumare directă. O altă componentă o reprezintă atelierele de lucru, care, sub forma unor caravane informative, va aduna mai mulţi locuitori ai satelor pentru informări detaliate şi practice asupra modalităţilor de obţinere a finanţărilor nerambursabile.

Începând din luna martie, prin această campanie de informare vor fi organizate conferinţe în fiecare judeţ. De asemenea, vor fi organizate seminariile tematice, care se vor desfăşura la nivel judeţean şi vor cuprinde aspecte concrete de alcătuire şi derulare a proiectelor de investiţii finanţate prin PNDR. Campania de informare are şi o componentă de exemplificare cu proiecte de succes adresată în principal mass-media naţionale dar şi locale. Astfel, vor fi organizate vizite de documentare la diferite proiecte finanţate prin PNDR sau prin Programul Sapard.

În plus, vor fi desfăşurate târguri tematice (de exemplu: Târgul finanţărilor europene pentru dezvoltare rurală) care vor reuni beneficiari ai unor proiecte, împreună cu produsele obţinute de ei, instituţii implicate în derularea fondurilor europene nerambursabile dar şi bănci finanţatoare.

Pe site-ul APDRP se găseşte programul evenimentelor

Campania are în vedere asigurarea egalităţii de şanse în accesarea FEADR prin diseminarea informaţiilor către un număr reprezentativ de potenţiali beneficiari ai PNDR, indiferent de criterii etnice, sexuale, religioase, precum şi de dizabilităţi fizice, vârstă, statut social sau financiar.

Scopul proiectului este creşterea indicelui de accesare a fondurilor nerambursabile acordate prin FEADR pentru proiecte de investiţii şi asigurarea implementării transparente şi eficiente a FEADR.

Alături de personalul APDRP vor participa la diferite evenimente şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere, precum Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A., Fondul Naţional pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţii bancare cu care MADR a încheiat protocoale de colaborare, instituţii publice partenere.

Acţiunile de informare vor fi aplicate de Asocierea dintre SC ARS Advertising SA - lider şi SC Tipografia Real SRL, desemnată câştigătoare în urma derulării prin SEAP a procedurii de licitaţie publică.
Pe pagina de internet a Agenţiei, www.apdrp.ro, s-a creat o secţiune dedicată acestei campanii în care cei interesaţi pot consulta calendarul şi evenimentele aflate în desfăşurare

 

377 comentarii

Login pentru a posta comentarii
înapoi la partea de sus